Oncologiefysiotherapie

Richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door kanker en de behandeling.

Lees meer

Oedeemfysiotherapie

Er zijn verschillende soorten oedeem: primair- secundair lymfoedeem, veneusoedeem en lipoedeem.

Lees meer

Bewegen & kanker

Oncologiefysiotherapie

Richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door kanker en de behandeling.

Lees meer

Oedeemfysiotherapie

Er zijn verschillende soorten oedeem: primair- secundair lymfoedeem, veneusoedeem en lipoedeem.

Lees meer

Begeleiding in alle fases van de ziekten

Herstelfase

In de herstel fase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

De palliatieve fase

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal.

Terminale fase

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van het leven en zijn naasten. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding.