Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 52 KNAB 02 59 13 93 19 ten name van Oncologie Oedeem Fysiotherapie Almelo. Vermeld altijd het betalingskenmerk.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschied binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere aankondiging, ingebrekestelling maatregelingen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.