WGBO en huisregels

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?
Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandeling- overeenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden. Lees meer over WGBO

Huisregels

Om voor alle aanwezigen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert Oncologie Oedeem Fysiotherapie Almelo (OOFA) de volgende huisregels:

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
  • OOFA behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.
  • OOFA is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Het meenemen van een handdoek tijdens de behandeling is wenselijk.
  • U wordt verzocht het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon te maken.
  • Gepaste sportkleding is bij het oefenen/trainen vereist.
  • Gebruikt materiaal (halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
  • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
  • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

Klachten

Mocht u onvolkomenheden hebben geconstateerd? Heeft u een tip waardoor OOFA de service en kwaliteit van de praktijk nog verder kan verbeteren? Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of bijvoorbeeld de bejegening, maakt u dit dan kenbaar. OOFA heeft het melden van een klacht zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Laat het de praktijk weten door het te melden bij uw behandelaar. OOFA zal uiterst zorgvuldig met uw tip, opmerking of klacht omgaan. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Indien u meer informatie wenst over deze klachtenregeling of u wilt een klacht indienen, dan verwijzen wij u naar: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/keurmerk-documenten/