Missie “Wat willen we bereiken?”

Door steeds betere behandelmogelijkheden neemt het aantal overlevers en de overlevingsduur na kanker toe. Kwaliteit van leven en goede nazorg krijgt meer prioriteit. De ziekte en de intensieve behandelingen kunnen het functioneren en welbevinden ernstig beperken. Vermoeidheid, oedeem, slechte conditie en een lijf dat tegenwerkt kan ervoor zorgen dat het niet lukt om dagelijkse activiteiten als voorheen weer op te pakken. Daarnaast treden als gevolg van operaties en bestralingen bewegingsbeperkingen op die het extra moeilijk maken. OOF-A streeft ernaar om in de regio toonaangevend te zijn in het verlenen van oncologie en oedeemfysiotherapie in de eerste lijn. Naast de kwalitatieve patiëntenzorg in de curatieve fase d.m.v. preventie van klachten en re-integratie, richt de praktijk zich, na slecht nieuws ook op palliatieve en terminale zorg.

OOF-A streeft ernaar haar cliënten kwalitatief hoogwaardige, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde, transparante en betaalbare fysiotherapeutische zorg te bieden in een rustige, schone en goed bereikbare praktijk en als nodig in de thuissituatie.

Er wordt zorg aangeboden in een persoonlijke sfeer waarbij scholing op het hoogste nivo aanwezig is. In deze praktijk staat de patiënt centraal en samen wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn klacht, daar waar nodig, multidisciplinair.

Visie “Hoe gaan we onze doelen bereiken?”

  • Aandacht geven
  • Patiënttevredenheid nastreven
  • Zelfmanagement: partner, coach zijn en patiënt stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
  • Werken met transparante en efficiënte protocollen c.q. richtlijnen.
  • Continue uitbereiding multidisciplinaire samenwerking (specialist, huisarts, collega fysiotherapeut, psycholoog, re-integratie bureau, ontspanning, nordic walking)
  • Aanbieden van individuele zorgprogramma’s
  • Gestructureerd onderhouden en uitbreiden vakinhoudelijke kennis.
  • Duidelijke overleg structuren.