Missie “Wat willen we bereiken?”

Door steeds betere behandelmogelijkheden neemt het aantal overlevers en de overlevingsduur na kanker toe. Kwaliteit van leven en goede nazorg krijgt meer prioriteit. De ziekte en de intensieve behandelingen kunnen het functioneren en welbevinden ernstig beperken. Vermoeidheid, oedeem, slechte conditie en een lijf dat tegenwerkt, kunnen ervoor zorgen dat het niet lukt om dagelijkse activiteiten voort te zetten of als voorheen weer op te pakken. Daarnaast treden als gevolg van operaties, chemotherapie en bestralingen bewegingsbeperkingen op die het de cliënt extra moeilijk maken. OOFA streeft ernaar om in de regio toonaangevend te zijn in het verlenen van oncologie -en oedeemfysiotherapie in de eerste lijn. Naast de kwalitatieve cliëntenzorg in de curatieve fase door middel van preventie van klachten en re-integratie, richt de praktijk zich, na slecht nieuws, ook op palliatieve en terminale zorg.

OOFA biedt haar cliënten kwalitatief hoogwaardige, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde, transparante fysiotherapeutische zorg. Daarom werkt de praktijk met het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem van Fys’Optima en is de eigenaar ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister. Er wordt gewerkt in een rustige, schone, goed georganiseerde en goed bereikbare praktijk en indien nodig in de thuissituatie.

Bij OOFA staat de cliënt centraal en samen wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn klacht, daar waar nodig, multidisciplinair of samen met praktijken in de regio.

Visie “Hoe gaan we onze doelen bereiken?”

De missie van OOFA leidt tot een duidelijke visie op de toekomst. Uitbreiding van de praktijk in zowel mono- als multidisciplinaire zin zijn stippen op de horizon waar de praktijk naartoe wil werken de komende jaren. Samenwerken in de breedste zin van het woord zal in de toekomst belangrijker worden om naast hoogwaardige kwalitatieve zorg ook de zorgkosten in de hand te houden. Daarnaast zien we dat kanker steeds meer een chronische ziekte gaat worden. Medische ontwikkelingen vragen ook van ons fysiotherapeuten een aanpassing in de zorg. Terugkeer naar werk zal hierin ook steeds belangrijker worden. OOFA streeft ernaar te blijven zoeken in mogelijkheden en volgt de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, maar ook op het gebied van wet en regelgeving.

Het veranderde toekomstperspectief van de cliënt en vraagt dus ook om herijking van mogelijkheden en onmogelijkheden. Door zelf (weer) regie te krijgen over (veranderde) mogelijkheden winnen mensen aan levenskracht en levensvreugde. Zelfmanagement is de term die hieraan gekoppeld is. Daarnaast onderhoudt hiertoe OOFA goede mono- en multidisciplinaire contacten. Er zijn korte communicatielijnen tussen de deskundigen die leiden tot een sterk netwerk dat de cliënt slagvaardig ondersteunt bij het vormgeven van zijn/haar leven. OOFA draagt met haar visie en werkwijze bij aan het vormgeven van de ontwikkeling om de cliënt zo veel mogelijk in de eerste lijn te laten herstellen na en tijdens behandeling in het ziekenhuis. Ook tijdens de behandeling door het ziekenhuis kan de cliënt terecht in de praktijk voor ondersteuning.

OOFA heeft kwaliteit hoog in het vaandel en stelt zichzelf regelmatig de vraag uit de titel van dit plan: “Doen we niet alleen de goede dingen, maar doen we de dingen ook goed?”

Kernwaarden
Missie en visie resulteren in de onderstaande kernwaarden, waaraan cliënten OOFA herkennen:

  • Deskundige begeleiding gesteund door multidisciplinair netwerk op alle levensgebieden
  • Cliëntgerichte en consciëntieuze behandeling in een veilige en gastvrije omgeving
  • Goed functionerende praktijkorganisatie met veel oog voor kwaliteit