Klachtenregeling OOF-A

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch klachten over de behandeling of de manier waarop OOFA met u omgaat, dan is het goed om dat te laten weten.
U kunt te allen tijde contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u dat wilt. De doelstelling is, de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid.

Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, in deze praktijk zijn een aantal regels vastgelegd in een Privacyreglement.