Oncologiefysiotherapie

Kanker, je zult het maar hebben…

Dan is het goed voor u om te weten dat OOF-A in Almelo een gespecialiseerd oncologisch fysiotherapeutisch praktijk is met ruime ervaring en expertise om kankerpatiënten te begeleiden in alle fases van de ziekte.

De oncologiefysiotherapeut richt zich onder meer op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door de kanker zelf of door de medische behandeling van de kanker.

Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn:

  • pijn
  • spanningsklachten
  • stug littekenweefsel
  • huidveranderingen
  • stijfheid van gewrichten en spieren
  • lymfoedeem (vochtophoping)
  • spierzwakte
  • conditieverlies
  • vermoeidheid
  • ontwijkende houding
Aandacht

Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. De therapeut van OOF-A maakt deze factoren bespreekbaar, bied een luisterend oor en coacht de mensen op dit vlak, als nodig word doorverwezen.

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen bij collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Begeleiding in alle fases van de ziekten.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fases van de kanker. In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en bijvoorbeeld het verlichten van spanningsklachten.

Herstel fase

In de herstel fase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om uw conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

Soms kan de ziekte niet worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie.
De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

Palliatieve fase

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden door een trainingsprogramma op maat te maken.

Terminale fase

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen of massage.

Voor meer informatie over oncologiefysiotherapie, kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie.

Oncologische revalidatie bij OOF-A is training op maat waarbij jij het doel bepaald.

Oncologische revalidatie is bedoeld voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad, voor iedereen die met de chemotherapie bezig is of er inmiddels mee klaar is en voor re-integratie. Fysieke training is onmisbaar voor een optimaal herstel bij of na kanker. Vooraf tijdens en erna word goed in kaart gebracht wat het belastingsniveau is door functie testen en vragenlijsten te gebruiken. Hierdoor meten we hoe je conditie en je kracht verandert en waar je een eventuele tussentijdse aanpassing nodig hebt. Je traint, zo mogelijk, 2 maal per week onder begeleiding kracht en conditie.

Sommige stoffen van de chemotherapie zijn van invloed op het hartritme of de hartfunctie, en daar is begeleiding belangrijk.
Als je een specifiek doel wilt nastreven, wat te maken heeft met je werk, je sport, of met een specifiek onderdeel van je ‘dagelijks leven’ dan passen we je trainingsopbouw hier zoveel mogelijk op aan.

We trainen op basis van de landelijke richtlijn van Oncoline.