Klik op het onderdeel waar u meer informatie over wilt weten. 

Tarievenlijst

Handeling

Code

Tarief

Reguliere Zitting

1000

€ 30,-

Toeslag aan huis

0001

€ 15,-

Inrichtingtoeslag

0002

€ 6,-

Zitting oedeemfysiotherapie

1500

€ 40,-

Zitting oedeemfysiotherapie + toeslag aan huis

1501

€ 55,-

Screening

1850

€ 11,-

Intake en onderzoek na screening

1860

€ 30,-

Intake en onderzoek na verwijzing

1870

€ 35,-

Lange zitting voor patiënten met complexe / meervoudige zorgvragen.

1700

€ 40,-

Telefonische zitting

1920

€ 10,-

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

1400

€ 60,-

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. 
Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL04 ABNA 0411 5205 63 ten name van Oncologie oedeem fysiotherapie Almelo te Almelo . Vermeld altijd het betalingskenmerk.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Vergoedingen verzekering

Oncologiefysiotherapie / Oedeemfysiotherapie :

De vergoeding voor fysiotherapie uit de basisverzekering voor ziektekosten is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de lijst met chronische ziekten staat, krijgen de eerste 20 behandelingenniet uit de basisverzekering vergoed. Ze moeten die zelf betalen of een aanvullende verzekering hebben waaruit deze kosten worden gedekt. Als de aanvullende verzekering al voor andere fysiotherapeutische behandelingen is gebruikt, moeten verzekerden de kosten ook zelf betalen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. 

Als u een aandoening heeft die op de chronische lijst staat en oedeem- of oncologische fysiotherapie nodig heeft, moet u daarvoor een verwijzing van een arts hebben. Daarop staat de diagnose en de therapie die verlangd wordt van de fysiotherapeut. In zo'n verwijzing staat bijvoorbeeld: 'oedeem in de rechterarm na borstbesparende operatie rechts met okselkliertoilet'. De verwijzing bevat dus aandoening én oorzaak. De meeste oncologische- en oedeemaandoeningen staan op de chronische lijst en worden vanaf de 21ste behandeling, mits voorzien van een verwijzing door een arts, vergoed vanuit de basisverzekering. 
Mocht u twijfelen of uw verzekering de kosten voor uw behandeling vergoedt, neem dan zelf contact op met uw verzekering. U komt dan niet voor onverwachte kosten te staan.

Steunkousen:

Door bijna alle zorgverzekeraars worden er 1-2 paar steunkousen per jaar vergoed.

Zwachtels:

Worden op verwijzing van de arts, door uw zorgverzekeraar vergoed.

Lymftape:

Wordt door enkele zorgverzekeraars, op verwijzing, vergoed.